X
GO


Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri'nin üçüncüsü 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da devam ediyor.

Şehir Eşleştirme Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri'nin üçüncüsü 18-21 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da devam ediyor.

Tüketicinin Korunması Projesi Kapsamında Tüketici Dernekleri İstişare Toplantıları Serisinin ilk'i Antalya'da Gerçekleştirildi

Tüketicinin Korunması Projesi Kapsamında Tüketici Dernekleri İstişare Toplantıları Serisinin ilk'i Antalya'da Gerçekleştirildi

Tüketicinin Korunması Projesi kapsamında tüketici dernekleri istişare toplantıları serisinin ilk toplantısının ilk'i Antalya Gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 2019-2020 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri ile Buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 2019-2020 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri ile Buluştu

Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2019-2020 akademik yılı için burs almaya hak kazanmış olan bursiyerlere yönelik bilgilendirme toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımlarıyla 29 Mayıs 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleşti.

“Türkiye’de IPARD II Programı’nın Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri için Kapasite Oluşturma Teknik Destek Projesi” Açılış Toplantısı

“Türkiye’de IPARD II Programı’nın Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri için Kapasite Oluşturma Teknik Destek Projesi” Açılış Toplantısı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi tarafından yürütülen, “Türkiye’de IPARD II Programı’nın Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri için Kapasite Oluşturma Teknik Destek Projesi”nin Açılış Toplantısı, 2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi için Teknik Destek

Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi için Teknik Destek

Faydalanıcı: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel hedefi, Ankara ve 6 gösterge ilde (İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Aydın ve Kırklareli) dil analiz sistemi kurup pilot uygulamalar ortaya koyarak göçmenlerin uyruk tespitini doğru bir şekilde yapabilmek üzere Türkiye’nin ve özellikle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kapasitesini geliştirmektir.

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Faydalanıcı: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 36  Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Her alanda ayrımcılığa uğramadan tüm bireylerin tüm temel hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanılması yönünde ölçülebilir ilerleme sağlamak. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun insan haklarının korunması ve tanıtımında etkinliğini arttırmak.

Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kurumların Akreditasyonu için Türkak'ın Kapasitesinin Artırılması Projesi

Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kurumların Akreditasyonu için Türkak'ın Kapasitesinin Artırılması Projesi

Faydalanıcı: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir. 

Türkiye’deki akreditasyon servisleri alanında kalite alt yapısının iyileştirilmesi Avrupa Birliğinde ve uluslarası alanda akreditasyondaki yeni gelişmelerle uyumlu olarak Türk Akreditasyon Kurumu’nun teknik kapasitesinin ileri düzeyde artırılması.

Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği Konularında Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi

Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği Konularında Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2018
Süre: 12 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Türkiye’nin AB Müzakere Süreci’ndeki 11. Fasıl, 12. Fasıl ve 13. Fasıl kapsamında AB müktesebatı ile aşamalı bir şekilde uyumuna katkı ve AB üyelik sürecinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik kabiliyetini güçlendirmektir.

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı: Türk Standardları Enstitüsü
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2019
Süre: 30 Ay
Statü:Proje devam etmektedir.

Projenin hedefi Türkiye’deki standardizasyon sisteminin işleyişinin iyileştirilmesi ve Avrupa sistemi ile daha uyumlu olmasının sağlanmasıdır.

Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik Destek Projesi

Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2018
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin amacı, politika geliştirme ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla, temel hakları ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemek ve kamu sektörü ile genel olarak STK’lar ve ASPB ile sosyal politika alanında etkinlik gösteren STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. 

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Faydalanıcı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2018
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel amacı, tüketicinin korunması sisteminin tüm unsurlarını dikkate alarak, AB Müktesebatı ve AB üye devletlerinin en iyi uygulamaları doğrultusunda daha iyi işleyen bir sisteme ulaşmak ayrıca sistem uygulamasını ve kilit paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirerek daha yüksek farkındalık düzeyine ulaşan tüketicinin korunması sisteminin etkinliğini arttırmaktır.

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 04/2018
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel amacı Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasiteyi artırmaktır.

Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İçin Teknik Destek Projesi

Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İçin Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Sorgun Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2017
Süre: 20 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, Sorgun'da girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi yoluyla sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.

Kayseri'de Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK)

Kayseri'de Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK)

Faydalanıcı: Orta Anadolu Kalkınma Birliği 
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2017 
Süre: 14 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, Kayseri'de Mobilya Sektörünün rekabet gücünü ve Mobilya İmalatında KOBİ'lerin verimlilik ve performansını arttırmak, ayrıca Kobi'lerin Mobilya İmalatında pazarlama ve ürün geliştirme kapasitelerini artırmaktır. 

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2017
Süre: 10 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı; çevrenin korunması ile su kaynaklarının etkili ve rasyonel kullanımı hakkındaki farkındalık artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi yoluyla Türkiye'deki çevre korumasına ve sürdürülebilir su kullanımına katkıda bulunulmasıdır.

Lübnan Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’nun (USGF) Güçlendirilmesi Projesi

Lübnan Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’nun (USGF) Güçlendirilmesi Projesi

Faydalanıcı: Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu (USGF)
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2016 
Süre: 42 Ay
Statü: Proje devam etmektedir. 

Projenin genel amacı; USGF'nin stratejik teknik ve kurumsal kapasitesin iyileştirilmesi, Tarım Bakanlığı ve Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu operasyonlarının yasal çerçevesinin ve ilgili hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve yönetim değişiminin farkındalık ve iletişim aracılığıyla uygulanması suretiyle USGF hizmetlerinin kalite ve kapsamının iyileştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

 

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin (Elazığ İŞGEM) Genişletilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin (Elazığ İŞGEM) Genişletilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Elazığ İl Özel İdaresi
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2016 
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.   

Projenin genel amacı, Elazığ'da girişimciliğin güçlendirilmesi yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.

 

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (TRAC) Projesi

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (TRAC) Projesi

Faydalanıcı: Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Başlangıç Tarihi: 10/2016
Süre: 18 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, çay üretimi yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) tarafından kullanılacak olan ortak ArGe, inovasyon ve iş geliştirme altyapısının iyileştirilmesi suretiyle Rize ve çevresinde yoğunlaşmış olan çay sektörünün rekabetçilik kapasitesinin artırılmasıdır. 

Samsun Lojistik Merkezi İçin Teknik Destek Projesi

Samsun Lojistik Merkezi İçin Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 07/2016 
Süre: 17 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Bu projenin genel amacı; Samsun Lojistik Merkezi Yönetimi Şirketi’nin ve Samsun Lojistik Merkezi’nin etkin ve etkili bir biçimde yönetilmesine yönelik olarak kurumsal ve operasyonel kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla hedef bölgede bölgesel rekabetçiliğin iyileştirilmesidir.

 

Türkiye Gümrük İdaresinin Fikri Mülkiyet Haklarının Sınırlarda Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi – VIII

Türkiye Gümrük İdaresinin Fikri Mülkiyet Haklarının Sınırlarda Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi – VIII

Faydalanıcı: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2016
Süre: 18 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amaçları Türkiye Gümrük İdaresi (TGİ)’nin idari kapasitesini güçlendirmek, farkındalığı artırmak ve Gümrükler Birliği Kanununun uygulanması ile gümrüklerde Fikri Mülkiyet Haklarının uygulamasını iyileştirmek amacıyla kilit paydaşlar arasındaki kapasite seviyesini artırmaktır.

1234