X
GO


Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi için Teknik Destek

Etkili Uyruk Tespiti Amacıyla Kapasite Geliştirmesi için Teknik Destek

Faydalanıcı: İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel hedefi, Ankara ve 6 gösterge ilde (İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Aydın ve Kırklareli) dil analiz sistemi kurup pilot uygulamalar ortaya koyarak göçmenlerin uyruk tespitini doğru bir şekilde yapabilmek üzere Türkiye’nin ve özellikle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kapasitesini geliştirmektir.

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Faydalanıcı: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 36  Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Her alanda ayrımcılığa uğramadan tüm bireylerin tüm temel hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanılması yönünde ölçülebilir ilerleme sağlamak. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun insan haklarının korunması ve tanıtımında etkinliğini arttırmak.

Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kurumların Akreditasyonu için Türkak'ın Kapasitesinin Artırılması Projesi

Uygunluk Değerlendirmesi Yapan Kurumların Akreditasyonu için Türkak'ın Kapasitesinin Artırılması Projesi

Faydalanıcı: T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2019
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir. 

Türkiye’deki akreditasyon servisleri alanında kalite alt yapısının iyileştirilmesi Avrupa Birliğinde ve uluslarası alanda akreditasyondaki yeni gelişmelerle uyumlu olarak Türk Akreditasyon Kurumu’nun teknik kapasitesinin ileri düzeyde artırılması.

Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği Konularında Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi

Gıda İşleme Sektörü ve Çiftçilerin AB Çevre ve Hijyen Standartları ve IPARD Desteği Konularında Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2018
Süre: 12 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Türkiye’nin AB Müzakere Süreci’ndeki 11. Fasıl, 12. Fasıl ve 13. Fasıl kapsamında AB müktesebatı ile aşamalı bir şekilde uyumuna katkı ve AB üyelik sürecinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik kabiliyetini güçlendirmektir.

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı: Türk Standardları Enstitüsü
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2019
Süre: 30 Ay
Statü:Proje devam etmektedir.

Projenin hedefi Türkiye’deki standardizasyon sisteminin işleyişinin iyileştirilmesi ve Avrupa sistemi ile daha uyumlu olmasının sağlanmasıdır.

Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik Destek Projesi

Kamu-STK İşbirliği için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2018
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin amacı, politika geliştirme ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla, temel hakları ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemek ve kamu sektörü ile genel olarak STK’lar ve ASPB ile sosyal politika alanında etkinlik gösteren STK’lar arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. 

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım

Faydalanıcı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2018
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel amacı, tüketicinin korunması sisteminin tüm unsurlarını dikkate alarak, AB Müktesebatı ve AB üye devletlerinin en iyi uygulamaları doğrultusunda daha iyi işleyen bir sisteme ulaşmak ayrıca sistem uygulamasını ve kilit paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirerek daha yüksek farkındalık düzeyine ulaşan tüketicinin korunması sisteminin etkinliğini arttırmaktır.

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 04/2018
Süre: 24 Ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin genel amacı Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasiteyi artırmaktır.

Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi

Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2017
Süre: 7 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı, Ulusal Çevre Etiket Sistemi kapsamında Avrupa Birliği Çevre Müktesebatını (EC 66/2010 sayılı ve 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Eko-etiket Tüzüğü) uygulamak için Türkiye’de çevre koşullarını iyileştirmek, Uluslararası Çevre Etiket Sistemi’nin oluşturulmasında Türkiye’yi desteklemek ve kurumsal kapasitenin oluşturulmasını sağlamaktır.

 

Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İçin Teknik Destek Projesi

Sorgun İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) İçin Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Sorgun Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2017
Süre: 20 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, Sorgun'da girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi yoluyla sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.

Kayseri'de Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK)

Kayseri'de Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK)

Faydalanıcı: Orta Anadolu Kalkınma Birliği 
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2017 
Süre: 14 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, Kayseri'de Mobilya Sektörünün rekabet gücünü ve Mobilya İmalatında KOBİ'lerin verimlilik ve performansını arttırmak, ayrıca Kobi'lerin Mobilya İmalatında pazarlama ve ürün geliştirme kapasitelerini artırmaktır. 

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2017
Süre: 10 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı; çevrenin korunması ile su kaynaklarının etkili ve rasyonel kullanımı hakkındaki farkındalık artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi yoluyla Türkiye'deki çevre korumasına ve sürdürülebilir su kullanımına katkıda bulunulmasıdır.

Lübnan Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’nun (USGF) Güçlendirilmesi Projesi

Lübnan Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’nun (USGF) Güçlendirilmesi Projesi

Faydalanıcı: Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu (USGF)
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2016 
Süre: 42 Ay
Statü: Proje devam etmektedir. 

Projenin genel amacı; USGF'nin stratejik teknik ve kurumsal kapasitesin iyileştirilmesi, Tarım Bakanlığı ve Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu operasyonlarının yasal çerçevesinin ve ilgili hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve yönetim değişiminin farkındalık ve iletişim aracılığıyla uygulanması suretiyle USGF hizmetlerinin kalite ve kapsamının iyileştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

 

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin (Elazığ İŞGEM) Genişletilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin (Elazığ İŞGEM) Genişletilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Elazığ İl Özel İdaresi
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2016 
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.   

Projenin genel amacı, Elazığ'da girişimciliğin güçlendirilmesi yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.

 

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (TRAC) Projesi

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (TRAC) Projesi

Faydalanıcı: Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Başlangıç Tarihi: 10/2016
Süre: 18 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, çay üretimi yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) tarafından kullanılacak olan ortak ArGe, inovasyon ve iş geliştirme altyapısının iyileştirilmesi suretiyle Rize ve çevresinde yoğunlaşmış olan çay sektörünün rekabetçilik kapasitesinin artırılmasıdır. 

Samsun Lojistik Merkezi İçin Teknik Destek Projesi

Samsun Lojistik Merkezi İçin Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 07/2016 
Süre: 17 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Bu projenin genel amacı; Samsun Lojistik Merkezi Yönetimi Şirketi’nin ve Samsun Lojistik Merkezi’nin etkin ve etkili bir biçimde yönetilmesine yönelik olarak kurumsal ve operasyonel kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla hedef bölgede bölgesel rekabetçiliğin iyileştirilmesidir.

 

Türkiye Gümrük İdaresinin Fikri Mülkiyet Haklarının Sınırlarda Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi – VIII

Türkiye Gümrük İdaresinin Fikri Mülkiyet Haklarının Sınırlarda Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi – VIII

Faydalanıcı: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2016
Süre: 18 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amaçları Türkiye Gümrük İdaresi (TGİ)’nin idari kapasitesini güçlendirmek, farkındalığı artırmak ve Gümrükler Birliği Kanununun uygulanması ile gümrüklerde Fikri Mülkiyet Haklarının uygulamasını iyileştirmek amacıyla kilit paydaşlar arasındaki kapasite seviyesini artırmaktır.

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi Teknik Destek Projesi

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) - Gaziantep Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2016
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin amacı bölgesel ortak ürün geliştirme/süreç iyileştirme altyapısının güçlendirilmesini ve başta deri ürün imalatı, takı ve aksesuar ve elektronik devreler alanında uzmanlaşanlar olmak üzere KOBİ ve girişimcilerin, farkındalık ve teknik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu

Faydalanıcı: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2016
Süre: 20 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonunun amacı işsiz olanlar dâhil olmak üzere iş gücü dışında yer alan, evden ve/veya mevsimsel aile işçisi olarak ücretsiz olarak çalışan kadınlar için hazır giyim sektöründe sürdürülebilir bir mesleki eğitim, girişimcilik ve istihdam mekanizmasının oluşmasına destek verilmesidir. 

TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu için Teknik Destek Projesi

TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Zafer Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2016
Süre: 20 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek ve işletmeleri, çalışanları ve paydaşları insan kaynaklarına yatırım yapmaları yönünde teşvik ederek TR33 Bölgesi’ndeki (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa) KOBİ işverenleri ve çalışanlarının uyum yeteneğini arttırmaktır.

1234