X
GO
Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi
Selcan Uğur
/ Categories: Haberler

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi

Tüketicilerin Korunmasının Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi 7 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen proje başlangıç toplantısı ile açıldı. 

WYG Türkiye’nin teknik desteği ile yürütülecek ve 24 ay sürecek projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi, faydalanıcısı ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Projenin amaçları arasında, tüketicinin korunması sisteminin tüm unsurlarını dikkate alarak, AB Müktesebatı ve AB üye devletlerinin en iyi uygulamaları doğrultusunda daha iyi işleyen bir sisteme ulaşmak ayrıca sistem uygulamasını ve kilit paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirerek daha yüksek farkındalık düzeyine ulaşan tüketicinin korunması sisteminin etkinliğini artırmak da yer almakta.

Tüketicinin Korunması Alanında Yeni Stratejiler
 
Proje kapsamında, tüketicilerin sahip oldukları haklar ve yasal başvuru araçları konusunda farkındalık yaratıcı kampanyalar düzenlenmesi, tüketici hakem heyeti sisteminin çeşitli araçlarla güçlendirilmesi, daha güçlü ve etkin tüketici politikası amacıyla sivil toplum ve özel sektör ile yakın ilişki içinde olunacak yeni stratejiler belirlenmesi, ayrıca, sadece tüketicilerin değil, satıcı ve sağlayıcıların, yani üreten kesimlerin de tüketici hakları kapsamında yerine getirmeleri gereken görev ve sorumluluklar konusundaki bilinç düzeylerinin artırılması hedefleniyor.
 
 

 

Önceki DEİK Türkiye Somali İş Forumu
Sonraki Kamu - STK İşbirliği için Teknik Destek
Print
2593

x