X
GO
Çiftçiler ve Gıda İşleyicileri için AB Hijyen Standartları Projesi Basın Toplantısı
Tugce Birgen
/ Categories: Haberler, Boxes

Çiftçiler ve Gıda İşleyicileri için AB Hijyen Standartları Projesi Basın Toplantısı

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen, “Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin, IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi” açılış basın toplantısı 17 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

IPARD II Programı kapsamındaki çiftçiler ve gıda işleyicilerinin gıda hijyeni, çevre koruma ve hayvan refahı açısından  AB ile uyumuna ilişkin eksikliklerinin belirlenmesi, tarafların konu ile ilgili farkındalıklarının artırılması ve TKDK’nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlayan proje 12 ay sürecek. Projenin basın toplantısında açılış konuşmaları TKDK Kurum Başkanı Hakan Kalender ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş tarafından yapıldı. TKDK Başkanı Sn. Hakan Kalender yaptığı konuşmada, IPARD gereğince, desteklerle kurulan işletmelerin AB hijyen ve hayvan refahı standartlarına sahip olmalarının birinci öncelikleri olduğunu dile getirdi. AB müktesebatına uyum noktasında yaklaşık 3 bin hayvancılık işletmesinin ve 700 işleme tesisinin AB standartlarına ulaşmasına aracı olduklarını vurgulayan Kalender, projenin çıktılarının çiftçiler ve gıda işleyicileri için rehber niteliği taşıyacağını da aktardı Kalender, IPARD'ın uygulandığı 42 ili kapsayan projenin ana hedef gruplarının, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli ve IPARD'ın potansiyel faydalanıcıları olan çiftçiler ve gıda işleyicileri olduğunu belirtti.

Projenin faaliyetleri arasında, gıda işleyicilerinin ve çiftçilerin gıda hijyeni, çevre koruma ve hayvan refahı uygulamaları açısından ihtiyaç ve eksiklerinin ortaya konulması amacıyla ihtiyaç analizlerinin, AB ve yerel mevzuata ilişkin boşluk analizlerinin yapılması, konuya ilişkin strateji ve yol haritasının hazırlanması, eğitimler ve farkındalık seminerlerinin düzenlenmesi yer alıyor.

Basın toplantısına, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Dış İşleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu temsilcileri ve basın mensupları katılım sağladı.

 

Önceki TWIN Projesi II. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 15 Ocak 2019 Tarihinde Ankara’da Gerçekleştirildi
Sonraki Kamu - STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi, kapasite geliştirme eğitimleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi
Print
7069

x