X
GO
TÜRKAK Dünya Akreditasyon Günü ve İyi Laboratuvar Uygulamaları Etkinlikleri
Neslim Arabacıoğlu
/ Categories: Haberler, Boxes

TÜRKAK Dünya Akreditasyon Günü ve İyi Laboratuvar Uygulamaları Etkinlikleri

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi kapsamında, Dünya Akreditasyon Günü ve İyi Laboratuvar Uygulamaları  etkinlikleri 24-25 Kasım 2021 tarihinde yurt içi ve yurt dışından alanında uzman katılımcılar ve konuşmacıların katkılarıyla hibrit etkinliklerle Ankara’da gerçekleşti.

TÜRKAK Genel Sekreteri Banu MÜDERRİSOĞLU’nun açılış konuşmalarını yaptığı Dünya Akreditasyon Günü etkinliğinde; TÜRKAK Akreditasyon Programlarının Önemi ve Ticarete Etkisi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları-2030 ve Akreditasyon, Sürdürülebilir bir Kalkınma için Akreditasyonun Rolü ve Faydası, Akredite Uygunluk Değerlendirmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Arasındaki İlişki ve çeşitli Vaka Sunumlarına yer verildi.

24 Kasım 2021 tarihinde eş zamanlı gerçekleşen, İyi Laboratuvar Uygulamaları Semineri’nde ise, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkeleri hakkında genel bilgiler, Kalite Güvence Programı ve Tarafsızlığın Sağlanması adlı konu başlıklarına yer verildi.

Etkinliklere, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Forumu ve Avrupa Akreditasyon Birliğinin temsilcileri ayrıca Belgelendirme Akreditasyon Başkanları denetçi ve teknik uzmanları katılım sağladı.

    

Önceki Ombudsman - “KDK Personeli için Eğitim Programı Geliştirilmesi” Çalıştayı
Sonraki Giresun Atıksu Projesi
Print
514

x