X
GO
AB/AB Üye Devletlerinin İşgücü Göçü Politikalarına İlişkin Eğitimler Faaliyeti
Neslim Arabacıoğlu
/ Categories: Haberler, Boxes

AB/AB Üye Devletlerinin İşgücü Göçü Politikalarına İlişkin Eğitimler Faaliyeti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Operasyon Faydalanıcısı olduğu, WYG Türkiye’nin konsorsiyum lideri olarak Yüklenicisi olduğu“İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım” Projesi kapsamında Müdahale 1 Kurum Kapasitesinin Geliştirilmesi, AB/AB Üye Devletlerinin işgücü göçü politikalarına ilişkin eğitimler faaliyeti altındaki 5. Module olan AB/AB Üye Devletlerinin beyin göçü politikasına ilişkin eğitim, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Operasyon Koordinasyon Birimi üyelerinin katılımları ile 15-16 Şubat 2022 tarihlerinde Point Otel Ankara'da başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu Proje kapsamında, işgücü göçü ve ulusal istihdam politikalarını desteklemek amacıyla Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve ilgili paydaşların politika geliştirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirerek işgücü göçü yönetimine yönelik politika üretmek ve insana yakışır iş vurgusuyla kapsayıcı ve düzgün faaliyet gösteren bir işgücü piyasasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Önceki İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi
Sonraki Jean Monnet Burs Programı için Teknik Destek Projesi
Print
370

x