X
GO
Türkiye’nin Nadir Toprak Elementlerinin Araştırma ve İnovasyon Kapasitesini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı
Neslim Arabacıoğlu
/ Categories: Haberler, Boxes

Türkiye’nin Nadir Toprak Elementlerinin Araştırma ve İnovasyon Kapasitesini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı

Türkiye’nin Nadir Toprak Elementlerinin Araştırma ve İnovasyon Kapasitesini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı 27 Temmuz 2022 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. 24 ay boyunca sürecek olan proje, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sanayi Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM), Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu - Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (TENMAK-NATEN) ve WYG Türkiye liderliğindeki konsorsiyumun iş birliği içerisinde yürütülecektir. 

Projenin genel amacı, Türkiye'nin ekonomik kalkınması için sürdürülebilir nadir toprak elementleri tedarik zincirinin kurulmasını desteklemektir.

Önceki ŞNT-II Projesi 15. Aylık Yönetim Toplantısı
Sonraki İnsan Haklarının Korunmasında ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Rolünün Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi
Print
89

x