X
GO


Kayseri'de Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK)

Kayseri'de Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK)

Faydalanıcı: Orta Anadolu Kalkınma Birliği 
Proje Başlangıç Tarihi: 03/2017 
Süre: 14 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, Kayseri'de Mobilya Sektörünün rekabet gücünü ve Mobilya İmalatında KOBİ'lerin verimlilik ve performansını arttırmak, ayrıca Kobi'lerin Mobilya İmalatında pazarlama ve ürün geliştirme kapasitelerini artırmaktır. 

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2017
Süre: 10 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı; çevrenin korunması ile su kaynaklarının etkili ve rasyonel kullanımı hakkındaki farkındalık artırıcı faaliyetlerin düzenlenmesi yoluyla Türkiye'deki çevre korumasına ve sürdürülebilir su kullanımına katkıda bulunulmasıdır.

Lübnan Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’nun (USGF) Güçlendirilmesi Projesi

Lübnan Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’nun (USGF) Güçlendirilmesi Projesi

Faydalanıcı: Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu (USGF)
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2016 
Süre: 42 Ay
Statü: Proje devam etmektedir. 

Projenin genel amacı; USGF'nin stratejik teknik ve kurumsal kapasitesin iyileştirilmesi, Tarım Bakanlığı ve Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu operasyonlarının yasal çerçevesinin ve ilgili hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve yönetim değişiminin farkındalık ve iletişim aracılığıyla uygulanması suretiyle USGF hizmetlerinin kalite ve kapsamının iyileştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

 

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin (Elazığ İŞGEM) Genişletilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin (Elazığ İŞGEM) Genişletilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Elazığ İl Özel İdaresi
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2016 
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.   

Projenin genel amacı, Elazığ'da girişimciliğin güçlendirilmesi yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.

 

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (TRAC) Projesi

Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (TRAC) Projesi

Faydalanıcı: Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Başlangıç Tarihi: 10/2016
Süre: 18 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin genel amacı, çay üretimi yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) tarafından kullanılacak olan ortak ArGe, inovasyon ve iş geliştirme altyapısının iyileştirilmesi suretiyle Rize ve çevresinde yoğunlaşmış olan çay sektörünün rekabetçilik kapasitesinin artırılmasıdır. 

Samsun Lojistik Merkezi İçin Teknik Destek Projesi

Samsun Lojistik Merkezi İçin Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 07/2016 
Süre: 17 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Bu projenin genel amacı; Samsun Lojistik Merkezi Yönetimi Şirketi’nin ve Samsun Lojistik Merkezi’nin etkin ve etkili bir biçimde yönetilmesine yönelik olarak kurumsal ve operasyonel kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla hedef bölgede bölgesel rekabetçiliğin iyileştirilmesidir.

 

Türkiye Gümrük İdaresinin Fikri Mülkiyet Haklarının Sınırlarda Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi – VIII

Türkiye Gümrük İdaresinin Fikri Mülkiyet Haklarının Sınırlarda Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi – VIII

Faydalanıcı: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2016
Süre: 18 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amaçları Türkiye Gümrük İdaresi (TGİ)’nin idari kapasitesini güçlendirmek, farkındalığı artırmak ve Gümrükler Birliği Kanununun uygulanması ile gümrüklerde Fikri Mülkiyet Haklarının uygulamasını iyileştirmek amacıyla kilit paydaşlar arasındaki kapasite seviyesini artırmaktır.

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi Teknik Destek Projesi

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) - Gaziantep Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 05/2016
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin amacı bölgesel ortak ürün geliştirme/süreç iyileştirme altyapısının güçlendirilmesini ve başta deri ürün imalatı, takı ve aksesuar ve elektronik devreler alanında uzmanlaşanlar olmak üzere KOBİ ve girişimcilerin, farkındalık ve teknik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu

Faydalanıcı: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2016
Süre: 20 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonunun amacı işsiz olanlar dâhil olmak üzere iş gücü dışında yer alan, evden ve/veya mevsimsel aile işçisi olarak ücretsiz olarak çalışan kadınlar için hazır giyim sektöründe sürdürülebilir bir mesleki eğitim, girişimcilik ve istihdam mekanizmasının oluşmasına destek verilmesidir. 

TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu için Teknik Destek Projesi

TR33 Bölgesi’ndeki İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Zafer Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2016
Süre: 20 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı hayat boyu öğrenmeyi destekleyerek ve işletmeleri, çalışanları ve paydaşları insan kaynaklarına yatırım yapmaları yönünde teşvik ederek TR33 Bölgesi’ndeki (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa) KOBİ işverenleri ve çalışanlarının uyum yeteneğini arttırmaktır.

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki için Teknik Destek Projesi

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2015
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kurumsal ve idari kapasitesini güçlendirerek Türkiye’deki kurumlara yolsuzluğu önleme ve etiğin teşviki konusunda destek verilmesidir.

Romanların Yoğun Olduğu Bölgelerde Sosyal İçermenin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Operasyonu

Romanların Yoğun Olduğu Bölgelerde Sosyal İçermenin Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Operasyonu

Faydalanıcı: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2015
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı STK’lar, ilgili paydaşlar ve kamuoyunda farkındalığın arttırılması; bu kurumlar arasındaki sivil diyaloğun ve iletişimin iyileştirilmesi; pilot illerdeki hedef grupların kaliteli eğitim hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması; okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların eğitimde başarı düzeylerinin arttırılmasıdır.

İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi

İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2015 
Süre: 15 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin amaçları Bilgi İletişim Teknolojileri ile ilgili konularda çevrimiçi eğitim için altyapının geliştirilmesi, işgücü piyasasının farklı ihtiyaçlarına ve bölümlerine göre yazılım ve program geliştirme için farklı yöntemler geliştirilerek bir çevrimiçi platform oluşturarak katılımcıların kendi kapasitesini bu yöntemler yardımıyla arttırmasına destek verilmesi, farklı sektörde yer alan şirketler ile bir ağ oluşturarak, protokol anlaşmaları imzalayarak sürdürülebilir ilişkiler kurulması, KOBİ çalışanlarının ve işverenlerin iş yetkinliklerini artırmak için çevrimiçi eğitimler verilmesi, Online derslere en az 70 kurumdan 2000 çalışanın katılmasıdır.

TR83 Bölgesinin Rekabetçiliğinin Artırılması Teknik Destek Projesi

TR83 Bölgesinin Rekabetçiliğinin Artırılması Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2015  
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının kurumsal yetenek ve yapasitesinin geliştirilmesi, araştırma ve analiz etme, akıllı uzmanlaşma Stratejisi, kurumsal planın geliştirilmesi, bölgesel planlama ve yatırımın desteklenmesidir.

Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Hibe Programlarının Uygulanmasına Destek Verilmesi için Program Yönetim Birimi Kurulması Projesi

Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Hibe Programlarının Uygulanmasına Destek Verilmesi için Program Yönetim Birimi Kurulması Projesi

Faydalanıcı: Kıbrıs Türk Toplumu Görev Gücü
Proje Başlangıç Tarihi: 07/2015
Süre: 36 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Kıbrıs Türk toplumu için sivil toplum, toplumun kalkınması, insan kaynakları, özel sektörün kalkınması ve kırsal kalkınma sektörleri kapsamındaki hibe projelerinin tasarımı, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesine teknik destek sağlamaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaşım Ana Planı

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaşım Ana Planı

Faydalanıcı : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi : 10/2015
Süre : 25 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı ulaşım sektörü ve ulaşım altyapısının sürdürülebilir, güvenli, sağlam, ulaşılabilir, kapsayıcı, hızlı ve teknolojik açıdan yenilikçi bir şekilde gelişmesini sağlayacak, lojistik alanında rekabeti destekleyecek ve Türk vatandaşlarının refahı ile Türk ekonomisinin rekabet edebilirliğini artıracak bir Ulusal Ulaşım Ana Planı hazırlanmasıdır.

 

Jean Monnet Burs Programı için Teknik Destek Projesi

Jean Monnet Burs Programı için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 08/2015
Süre: 40 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır. 

Projenin amacı etkili ve zamanında JMBP uygulanması için T.C. Avrupa Birliği Bakanlığına teknik destek sağlamaktır.

Kahramanmaraş Su ve Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşleri Denetim Hizmetleri

Kahramanmaraş Su ve Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşleri Denetim Hizmetleri

Faydalanıcı : Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi : 08/2015
Süre : 50 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır

Projenin amacı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Proje Uygulama Birimine (PUB), idari ve teknik kapasitenin geliştirilmesi konusunda teknik destek sağlanmasıdır.

Seydişehir Su ve Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Hizmetleri

Seydişehir Su ve Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Hizmetleri

Faydalanıcı : Seydişehir Belediyesi ve KOSKİ
Proje Başlangıç Tarihi : 02/2015
Süre : 48 ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin amacı Seydişehir Belediyesi ve Proje Uygulama Birimine (PUB), idari, finansal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi ile ve belediyenin su-kanalizasyon birimini etkin bir şekilde işletmesinde yardımcı olarak ilgili teknik desteğin sağlanmasıdır.

Hatay’da El Yapımı Operasyonu için Teknik Destek Projesi

Hatay’da El Yapımı Operasyonu için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2015  
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Hatay’daki ahşap işleri zanaatkârları ve KOBİ hüvviyetindeki mobilya imalatçıları için kurulacak olan Ortak Kullanım Tesisini işler hale getirmek ve iş geliştirme hizmetlerine erişimleriniini kuvvetlendirmektir.

12345