X
GO
Tr33 Bölgesi İlleri Genç Girişimciliğinin Arttırılması Stratejisi ve Eylem Planı  Hazırlanması
SuperUser Account
/ Categories: Haberler

Tr33 Bölgesi İlleri Genç Girişimciliğinin Arttırılması Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması

Çalışmada; Zafer Kalkınma Ajansı Koordinasyonu ile Afyon, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde genç girişimciliğin geliştirilmesine yönelik saha araştırmaları, çalıştayları içeren faaliyetler gerçekleştirilecek, kısa, orta ve uzun vadeli  stratejiler katılımcı bir yöntemle geliştirilecek, stratejilere uygun eylemler belirlenecek ve raporlanacaktır.

Önceki İşletmelerde Dijital Dönüşümü ve İhracatı Geliştirme Merkezi Fizibilitesi
Sonraki İstanbul Cerrahi Hastanesi Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Uyum Çalışmaları
Print
1616

x