X
GO

WYG Türkiye’de İnsan Kaynakları Politikasının İşleyişi 

WYG Türkiye, kurumsal yapısı ve istihdam ettiği personeliyle, pek çok ülkede ve sektörde çağdaş, saygın, güvenilir ve öncü bir şirket olduğunu istikrarlı bir şekilde ortaya koymaktadır.  

WYG Türkiye, daima ve her düzeyde “İNSAN bizim en değerli kaynağımızdır” politikasını benimsemektedir ve çalışanlarına sunduğu çağdaş, sağlıklı ve sosyal çalışma ortamından dolayı, sıcak bir aile ortamında çalışmak isteyen bireyler tarafından tercih edilen bir şirket olarak varlığını sürdürmektedir. 
WYG Türkiye Ailesinin en temel yaklaşımı, çalışanlar için hem mevcut pozisyonlarında hem de ileriye yönelik kariyer planları çerçevesinde verimliliklerini ve başarılarını arttırmaya yönelik profesyonel ve kişisel gelişim fırsatları yaratmaktır. 

Hedefimiz, tüm personelimiz için WYG’deki görevleri süresince en verimli şekilde çalışabilecekleri en uygun fiziksel koşulları sağlamak, maddi ve manevi olarak sürekli motive ve tatmin olduklarından emin olmak, kariyerlerinde ilerlemeleri için gerekli olan ve talep edilen eğitimleri belirleyip düzenlemek ve personelimizin performansını değerlendirmek ve hak eden personele gereken mükâfatı vermektir.

Şirket bünyesindeki kadrolu personelinin yanı sıra, WYG Türkiye’nin projelerin yönetim süreçlerinde yer alan çeşitli teknik ve profesyonel kapasitede, yerelde ve uluslararası alanda uzmanlığa sahip uzun süredir beraber çalıştığı çalışma arkadaşları bulunmaktadır.

Stratejiler geliştirerek, kurumsal yapıyı iyileştirerek ve uluslararası standartlara uyumu destekleyerek yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kamu kuruluşlarına İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesine yönelik verdiği destek konusunda geniş çapta teknik bilgi ve deneyime sahip olduğundan, WYG Türkiye için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma kurum içi işleyişin ötesine geçmektedir.