X
GO

 

İLETİŞİM
faruk.tekindag@wyg.com.tr

Dr. Faruk Cengiz Tekindağ

Genel Müdür

Dr. Faruk Cengiz Tekindağ, kalkınma bankacılığı sektörü, proje finansmanı, AB fonlu projelerde PCM (Proje Döngüsü Yönetimi) metodolojileri ve finansal raporlama standartları konularında ulusal ve uluslararası düzeyde 35 yıllık bir iş deneyimine sahiptir. Ayrıca teknik destek/işbirliği programı geliştirme ve uygulama, yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi, fizibilite çalışmaları, şirket değerlemesi ve finansal tahminleme modelleri (250’den fazla proje değerlendirme ve fizibilite raporunun hazırlanması), finansal analiz teknikleri; AB ve diğer uluslararası kuruluşların (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler) proje hazırlama, değerlendirme, hibe programları, ihale kuralları, izleme sistemlerinin oluşturulması ve bütçe planlaması-uygulanması konularında önemli deneyimleri bulunmaktadır. Dr. Tekindağ, uluslararası örgütler, uluslararası finansal kuruluşlar (Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Etiyopya Kalkınma Bankası, Asya Pasifik Bölgesi Kalkınma Finans Enstitüleri Birliği -ADFIAP, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi-İSEDAK, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi- TİKA) çalışamalarının yanı sıra bölgesel kalkınma ajansları, bakanlıklar, yerel ticari Bankalar ve Türkiye’deki sanayi ve ticaret odaları ve STK’larla çalışmalar yapmıştır. Faruk C. Tekindağ, AB PCM yaklaşımı, proje değerlendirme, finansal tahmin ve finansal analiz modelleri hususlarında sahip olduğu önemli deneyimiyle ulusal ve uluslararası düzeyde 2500’ten fazla kişiye Lider Eğitici ve Danışman olarak eğitim vermiş bulunmaktadır. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlayan Faruk C. Tekindağ, aynı üniversitede Muhasebe ve Finansman Yüksek lisans eğitimini, Maastricht Shool of Management’da Üst Düzey Yöneticiler İçin Finansal Yönetim Programını ve Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bölümü Doktora programını tamamlamıştır. 

 

 

İLETİŞİM
deniz.demircioglu@wyg.com.tr

Deniz Demircioğlu

Sosyo Ekonomik Danışmanlık Direktörü

Deniz Demircioğlu, halen WYG Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Danışmanlık Hizmetleri Direktörü olarak görev yapmaktadır. Kendisi, özellikle sosyo-ekonomik ve teknik müşavirlik hizmetleri alanında disiplinlerarası danışmanlık konularında kamuda ve uluslararası fonlu Projelerde 30 yıldan fazla deneyime sahibidir. 

Deniz Demircioğlu; Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası (DB) gibi uluslararası donör kuruluşlar tarafından finans desteği sağlanan büyük çaplı ve çok bileşenli teknik destek projeleri ve programlarının uygulanmasında disiplinlerarası ekiplere liderlik  etme ve yönetme konusunda çok önemli deneyimlere sahiptir. Bahsekonu proje ve programların kapsamı ağırlıklı olarak; insan kaynaklarının geliştirilmesi, sosyal içerme ve bütünleşme, göç, eğitim, istihdam, iş gücü piyasasının geliştirilmesi, sosyal ve kültürel diyalog, halk sağlığının korunması, bölgesel rekabet edebilirlik, kamu kurumlarının ve KOBI’lerin yeniden yapılanması ve organizasyonu, kurumsal kapasite geliştirme, AB müktesebat uyumu, kamu finans yönetimi, ekonomik kalkınma, kamu altyapısı geliştirme, burs yönetimi, hibe uygulama, izleme ve denetimi, iletişim ve bilinçlendirme faaliyetleri, çevresel yatırım planlaması, tarım ve kırsal kalkınma, şehir ve bölge planlama ve  stratejik ve katılımcı yönetişim başlıklarını içermektedir.Sosyo-ekonomik kalkınma ve teknik altyapı oluşturma alanlarında 30 yıldan fazla süren profesyonel çalışma deneyimi süresince kamu ve özel sektör alanında; Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Orta Doğu Ülkeleri, Afrika ve diğer çeşitli Batı Balkan ve  Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı Komitesi (ENPI) ülkelerinde stratejik vebüyük bütçeli ve çok bileşenli  Projelere liderlik etmiş ve yönetmiştir.

 

İLETİŞİM
cengiz.kansu@wyg.com.tr

Cengiz Kansu

Teknik Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Direktörü

Cengiz Kansu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden (Ankara/Türkiye) Mimarlık dalında lisans dererecesine ve Mimari Tasarım dalında ise yüksek lisans derecesine sahiptir.

Proje ve program yönetimi alanında 25 yıldan fazla deneyime sahip olup, gerek kamu gerek özel sektörde  farklı finansman modelleri kapsamında sözleşme yönetimi, tasarım yönetimi, proje geliştirme, yatırım fizibilitesi, inşaat, mal ve hizmetlerle ilgili tedarik çalışmaları, çeşitli türden kompleks bina ve altyapı inşaat/yatırım projeleri ile ilgili ihale tavsiyelerin verilmesi gibi teknik danışmanlık hizmetlerinin çeşitli alanlarında uzmanlığı bulunmaktadır.

FIDIC Sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin uygulanması konusunda da oldukça bilgi sahibi olan Cengiz Kansu,  FIDIC ve PRAG kuralları kapsamında inşaat, mal ve hizmet alımında da çok fazla deneyim sahibidir.

Türkiye, BAE ve  Kazakistan’da 25’den fazla projenin yönetiminde yer almıştır.