X
GO

WYG Türkiye Hizmet İndeksi

 

A

 • Adalet ve İç İşleri
 • Ağ Geliştirme
 • Akıllı Şehir
 • Akreditasyon
 • Anket
 • Ana Plan Hazırlama (Mimarlık, Kentsel Tasarım, Peyzaj) 
 • Araştırma & Geliştirme
 • Atık ve Kaynak Yönetimi

B

 • Bağımsız Belgelendirme (Maliyet Danışmanlığı) 
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Binalar & Yapılar 
 • Bölgesel İşbirliği ve Entegrasyon 
 • Bölgesel Kalkınma
 • Bölgesel Planlama
 • Bölgesel Rekabet Edebilirlik
 • Bütçeleme

Ç 

 • Çatışmanın Önlenmesi 
 • Çatışma Sonrası İhtiyaç Analizi
 • Çevresel Durum Tespiti 

D

 • Değer Zinciri Analizi
 • Devlet Teşvikleri
 • Değer Yönetimi ve Mühendisliği
 • Durum Tespiti (Maliyet Danışmanlığı) 
 • Düşük Karbon Teknolojileri (Enerji) 

E

 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğiticilerin Eğitimi
 • Eğitim ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 • Ekonomik Büyüme
 • Ekonomik Rekabet Edebilirlik
 • Enerji Yönetimi
 • Etik Kurallar

F 

 • Farkındalık Artırımı
 • Finansal Analiz
 • Finansal Sektör Düzenlemesi 
 • Fizibilite Çalışmaları ve Proje Geliştirme 

G 

 • Girişimciliğin Geliştirilmesi
 • Gümrük İşleri Yönetimi

H 

 • Hava Kirliliği
 • Hayatboyu Öğrenme
 • Hayvan Sağlığı
 • Hukuki Standardizasyon ve Uyum
 • Hukuk ve Düzen 

İ 

 • İhale Yönetimi ve Desteği (İnşaat, Hizmetler ve Mal-Ekipman Alımı) 
 • İklim & Biyolojik Çeşitlilik 
 • İklim Değişimi Etkilerinin Azaltılması
 • İletişim 
 • İmalat
 • İnkübasyon
 • İnsan Hakları ve Azınlıklar
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnşaat Mühendisliği
 • İnşaat Yönetimi
 • İstihdam Hizmetleri
 • İş Geliştirme
 • İş Planları Oluşturma 
 • İş Tanı Çalışması
 • İşbaşında Eğitim
 • İşgücü Piyasası Analizleri
 • İşgücü Piyasası ve İstihdam Sosyal Politikaları
 • İşveren & Müşteri Temsilciliği
 • İzleme & Değerlendirme

K

 • Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetimi
 • Kamuda Finansal Yönetişim
 • Kamu Sağlığı 
 • Kentsel Tasarım
 • KOBİ Geliştirme
 • Kurumsal Kapasite Geliştirme
 • Kümeleme
 • Kültürel Miras (Tarihi Çevre ve Binaların Restorasyonu/Renovasyonu)
 • Kültürlerarası İletişim 

L

 • Lojistik

M 

 • Makina ve Elektrik Mühendisliği
 • Maliyet-Kazanç Analizi
 • Maliyet Kontrolu ve İş Değişikliklerinin Yönetimi
 • Mimarlık
 • Markalaşma & Tanıtım
 • Mesleki Eğitim
 • Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık
 • Mesleki Yeterlilikler
 • Müfredat Geliştirme
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

Ö 

 • Özel Sektörde Kalkınma

P 

 • Paydaş ve Topluluk İstişaresi
 • Pazarlama & Satış
 • Performans Yönetimi 
 • Personel Alımı
 • PESTLE Analizi
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Politika ve Mevzuat Çerçevesi
 • Proje & Program Yönetimi
 • Proje İzleme

R 

 • Rehber Danışmanlık
 • Rekabet Edebilirlik
 • Rekabet Politikası
 • Risk Yönetimi

S 

 • Sağlık
 • Saha Çalışması & Masabaşı Araştırmalar
 • Satınalma Danışmanlığı
 • Sektör Bazlı Analiz
 • Sivil Toplumun Geliştirilmesi 
 • Sivil Toplum ve Yerel DiyalogSosyal & Sivil Toplum Geliştirme
 • Sosyal Diyalog 
 • Sosyal Entegrasyon
 • Sosyal İçerme 
 • Sosyal Politika 
 • Sosyal Yardımlar
 • Sözleşme Yönetimi (FIDIC Sözleşmeleri dahil) Stratejik Planlama
 • Strateji Yönetimi 
 • Stratejik Çevre Etkisi Değerlendirmesi/Çevre Etkisi Değerlendirmesi (SEIA/ EIA)
 • Su Yönetimi
 • Sürdürülebilirlik
 • SWOT Analizi

T

 • Tanıtım, İletişim ve Farkındalık Artırma
 • Tarım & Kırsal Kalkınma
 • Tasarım & Modelleme
 • Ticaret
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
 • Toplum Temelli Gelişim
 • Turizm & Kültür  
 • Tüketici ve Halk Sağlığı

U 

 • Ulaşım Modelleme
 • Ulaşım Planlama - Ana Plan Hazırlama
 • Uygunluk Değerlendirmesi 

Ü 

 • Ürün Geliştirme Hizmetleri
 • Ürün Koruma ve Hastalık Kontrolü 

V

 • Vergi Yönetimi 
 • Veritabanı Geliştirme

Y 

 • Yatırım Teşvik
 • Yapım İşleri Denetimi (FIDIC Sözleşmeleri kapsamında)
 • Yasaların Uygulanması 
 • Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi
 • Yenilik
 • Yenilenebilir Enerji
 • Yerelleşme
 • Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi & Değerlendirme