X
GO

WYG Türkiye

WYG Türkiye, WYG Grup bünyesinde yer alan, bir Proje Yönetimi ve Teknik Danışmanlık firmasıdır. WYG International’ın bir iştiraki olarak kurulan, WYG Türkiye kurulduğunda Türkiye’de sektöründe bir ilk olarak önemli bir yer edinmiştir. “Değişimi Yönetmek” felsefesiyle çeşitli sektörlerde sayısız projeyi başarılı şekilde uygulayan WYG Türkiye, kuruluşundan bu yana sosyal ve teknik alanlarda Avrupa Birliği projelerini ve diğer finansmanlarla fonlanan projeleri yönetmektedir.

Profesyonel ve Etkili Proje Danışmanlığı

Projeler… Belirli bir hedefe ulaşmak için başvurulan basit bir araçtan çok daha fazlasıdır.

Bizim için projeler; şirketinizi, sürdürülebilir, yenilikçi ve en iyi sonuçlara ulaştırmak için en uygun yönetim çözümlerini sunmaktır.

WYG Türkiye olarak, küresel düzeyde lider proje yönetimi danışmanlık şirketlerinden biri olan WYG Grup’un sahip olduğu uluslararası düzeydeki uzmanlığı ve ağından yararlanarak sunduğumuz hizmetler yelpazesinde sosyo-ekonomik danışmanlık hizmetleri, teknik müşavirlik ve mühendislik hizmetleri, bilişim teknolojileri yönetimi, program ve proje yönetimi gibi alanlar yer almaktadır. Bu hizmetler kapsamında, kurumsal kapasite geliştirme, insan kaynaklarını geliştirme, istihdam, eğitim ve sosyal içerme konularında kapasite geliştirme, bölgesel ve ekonomik kalkınma, kırsal kalkınma, araştırma ve inovasyon, rekabet edebilirlik ve verimlilik, iş ve master planlama, tasarım ve ihale, çevre ve atık yönetimi, istihdam ve işgücü verimliliği, insan haklarının savunulması,  bilişim sistemlerinin yönetimi ve geliştirilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi, hibe yönetimi ve birçok diğer faaliyetler bulunmaktadır.

Yaratıcı Fikirler; Emin Eller’den oluşan Uzman Ekip

WYG Türkiye, global ekonomik ve iş çevresinde kurumların değişimi yönetmelerine, kapasitelerini en iyi düzeye getirmelerine ve sürdürülebilir sonuçlara erişmelerine destek vermektedir.

Bünyesinde çeşitli eğitim geçmişi ve teknik bilgiye sahip, farklı milliyetlerden, yurtiçi ve yurtdışında görev yapan 100’den fazla kadrolu ve 200’den fazla proje bazlı personeli barındıran, dinamik ve esnek bir ekipten oluşmaktadır.

WYG Türkiye’nin İstanbul ve merkezi Ankara’da olmak üzere, WYG Bilişim Teknoloji Çözümleri Birimi’nin de bulunduğu iki adet merkez ofisi, bunun yanısıra, Türkiye’de 19, yurtdışında ise Mısır ve Lübnan başta olmak üzere diğer proje ofisleri bulunmaktadır. Ayrıca WYG Türkiye, Teknik Destek Projeleri çerçevesinde Türkiye’deki yerel otoritelerin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında tasarlanan proje birimlerinin kurulmasını da desteklemektedir.

WYG Türkiye, kurulduğu günden bu yana, Türkiye’deki AB Finansmanlı Teknik Destek projeleri açısından en büyük ve en önemli şirketlerden biri olduğunu kanıtlamıştır. Europeaid Finansmanlı Projelerde lider konumunda olmakla beraber uluslararası düzeyde finanse edilen diğer programlarda da iddialıdır. Türkiye’de bulunan Bakanlıklar, Belediyeler, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve diğer birçok kuruluşlar ile etkili danışmanlık hizmetlerinin sunumu bağlamında yoğun bir işbirliği içerisindedir.

İşbirliğimiz ve sağladığımız danışmanlık hizmetleriyle işletmenizin veya kurumunuzun gerçekleştireceği projeler, kuruluşunuzun kapasitesini arttırmakla beraber kazanılan kapasitenin sürdürülmesini ve izlenmesini de sağlayacaktır.

WYG Türkiye, Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI®) tarafından akredite Global Yetkili Eğitim Sağlayıcı (Global REP®) olarak Orta Doğu’nun ve Kuzey Afrika’nın çeşitli bölgelerinde sayısız projeler tamamlamış bulunmaktadır.Web sitesinde bulabileceğiniz daha birçok projeyi de hâlihazırda uygulamaktadır. 

WYG Türkiye olarak, projelerin uygulanmasına yönelik yaklaşımımızda, faaliyetlerimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini hedeflemekteyiz. Taahhüdümüz olan kalite sayesinde diğer danışmanlık firmalarından farklılık göstermekteyiz. Projeleri yüksek kalite standartlarında uygulama konusunda gösterdiğimiz kararlılığımız kapsamına aşağıdaki konulara gösterdiğimiz özen de dâhildir:

  • Proje yönetimi ve müşteri memnuniyeti için kaliteli yönetim tekniklerinin uygulanması;
  • Etkili sözleşme yönetimini sağlamak için deneyimli personel tarafından test edilmiş sistemlerin kullanılması;
  • Kendi izlememiz ve değerlendirmemize ilişkin ayrıntılı öneriler;
  • Bize sunulan kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak.

WYG Türkiye, 2009 yılında “Yılın En İyi Proje Yönetim Danışmanı” seçilmiş ve “2013 – 2014 Müşteri Odaklılık kategorisinde Ulusal Şampiyon” olarak Avrupa İş Ödülünü almaya hak kazanmıştır. 

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı-Güvenliği Politikamız

Amacımız, tüm paydaşlarımız için değer yaratarak yurt içinde ve yurt dışında sektörün önde gelen kuruluşları arasında yerimizi korumak ve faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürmektir. Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz;

  • Müşteri ve diğer paydaşlarımızın memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
  • Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak ve ilgili tarafların uygulanabilir şartlarını yerine getirerek faaliyet göstermek,
  • “Çevreye Duyarlılık“ bilinci ile sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyerek kaynakları verimli şekilde kullanmak, çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemek,
  • Çalışanların sağlığını koruyacak ve iş güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet göstermek, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek,
  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemlerle sürekli iyileştirme yapmaktır,

Bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve paydaşlarımızca bilinmesi ve anlaşılması hedeflerimize ulaşabilmenin temelini teşkil edecektir.