X
GO
TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi Kapsamında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Bilgilendirme Semineri 27-29 Eylül 2021'de Ankara’da Hibrit olarak Gerçekleştirildi
Neslim Arabacıoğlu
/ Categories: Haberler, Boxes

TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi Kapsamında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Bilgilendirme Semineri 27-29 Eylül 2021'de Ankara’da Hibrit olarak Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Dışişleri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yürütülen “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonunda TÜRKAK’ın Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenen, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları için Bilgilendirme Semineri 27-29 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da hibrit bir etkinlikle gerçekleşti.

Ürün, Hizmet, Muayene Akreditasyon ve Belgelendirme Akreditasyon Başkanlıkları ve Deney Akreditasyon ve Kalibrasyon Akreditasyon Başkanlıklarına yönelik gerçekleştirilen seminerde; Türkiye’de akreditasyon ve TÜRKAK’taki güncel gelişmeler, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri-2030” kapsamında uygunluk değerlendirmesinin rolü, EA–ILAC’taki gelişmeler, pandemi sürecinde uzaktan yürütülen faaliyetler ve TÜRKAK politikaları konu ile ilgili denetçi ve uzmanlarla paylaşıldı.

Önceki Jean Monnet Bursiyerleri Brüksel Çevrimiçi Çalışma Ziyareti’nde Bir Araya Geldi
Sonraki TSE Ankara’da Sanayicileri Bir Araya Getiriyor
Print
711

x