X
GO


Giresun Atıksu Projesi Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi

Giresun Atıksu Projesi Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi

Faydalanıcı: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2020
Süre: 55 Ay
Statü: Henüz başlamadı

Projenin amacı Türkiye'nin yüksek düzeyde çevre koruma ve AB atıksu sektörü direktiflerine uymasını sağlayarak Türkiye'nin AB'ye katılımını hızlandırmaktır.

Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi

Türkiye'de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2017
Süre: 7 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı, Ulusal Çevre Etiket Sistemi kapsamında Avrupa Birliği Çevre Müktesebatını (EC 66/2010 sayılı ve 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Eko-etiket Tüzüğü) uygulamak için Türkiye’de çevre koşullarını iyileştirmek, Uluslararası Çevre Etiket Sistemi’nin oluşturulmasında Türkiye’yi desteklemek ve kurumsal kapasitenin oluşturulmasını sağlamaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaşım Ana Planı

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaşım Ana Planı

Faydalanıcı : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi : 10/2015
Süre : 25 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı ulaşım sektörü ve ulaşım altyapısının sürdürülebilir, güvenli, sağlam, ulaşılabilir, kapsayıcı, hızlı ve teknolojik açıdan yenilikçi bir şekilde gelişmesini sağlayacak, lojistik alanında rekabeti destekleyecek ve Türk vatandaşlarının refahı ile Türk ekonomisinin rekabet edebilirliğini artıracak bir Ulusal Ulaşım Ana Planı hazırlanmasıdır.

 

Kahramanmaraş Su ve Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşleri Denetim Hizmetleri

Kahramanmaraş Su ve Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşleri Denetim Hizmetleri

Faydalanıcı : Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi : 08/2015
Süre : 50 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır

Projenin amacı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Proje Uygulama Birimine (PUB), idari ve teknik kapasitenin geliştirilmesi konusunda teknik destek sağlanmasıdır.

Seydişehir Su ve Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Hizmetleri

Seydişehir Su ve Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Hizmetleri

Faydalanıcı : Seydişehir Belediyesi ve KOSKİ
Proje Başlangıç Tarihi : 02/2015
Süre : 48 ay
Statü: Proje devam etmektedir.

Projenin amacı Seydişehir Belediyesi ve Proje Uygulama Birimine (PUB), idari, finansal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi ile ve belediyenin su-kanalizasyon birimini etkin bir şekilde işletmesinde yardımcı olarak ilgili teknik desteğin sağlanmasıdır.

Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı

Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı

Faydalanıcı : Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye
Proje Başlangıç Tarihi : 10/2013
Süre : 36 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı çevre ve iklim eylem alanlarında, AB aday ve potansiyel aday ülkeleri arasındaki bölgesel işbirliğini güçlendirmek ve bu ülkelere AB üyeliği yolunda önemli bir koşul olan AB çevre ve iklim politika ve araçlarının aktarım ve uygulanması konusunda gereken yardımı sağlamaktır.

Bulancak Su ve Atık Su Projesine Yönelik Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Hizmetleri

Bulancak Su ve Atık Su Projesine Yönelik Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Hizmetleri

Faydalanıcı : Bulancak Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi : 06/2013
Süre : 72 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır

Projenin amacı Bulancak Belediyesi ve Proje Uygulama Birimine (PUB), idari, finansal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi ile ve Belediyenin su-kanalizasyon birimini etkin bir şekilde işletmesinde yardımcı olarak Teknik Destek sağlamaktır.

Siverek Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Projesi

Siverek Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Projesi

Faydalanıcı : Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SUŞKİ)
Proje Başlangıç Tarihi : 01/2012
Süre : 78,5 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Siverek Belediyesi ve Proje Uygulama Birimine (PUB); idari ve teknik kapasitenin geliştirilmesi ile modern, etkin bir su-kanalizasyon biriminin kurulması ve işletilmesinde yardımcı olarak Teknik Destek sağlamaktır.

Ordu Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) Yapımı ile Kumbaşı AAT’nin Güçlendirilmesi İşlerinin Denetimi için Teknik Destek Projesi

Ordu Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) Yapımı ile Kumbaşı AAT’nin Güçlendirilmesi İşlerinin Denetimi için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı : Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ)
Proje Başlangıç Tarihi : 11/2011
Süre : 84,5 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Teknik Desteğin Yararlanıcısı olan Ordu Belediyesi bünyesinde Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatları ile uyumlu ve güçlü bir atık su yönetimi sistemi kurarak Karadeniz’i ham atık su deşarjının olumsuz etkilerine karşı korumaktır.

Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin ve Geri Gönderme Merkezlerinin Tesisi Projeleri için Teknik Destek Projesi

Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin ve Geri Gönderme Merkezlerinin Tesisi Projeleri için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı : T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi : 12/2008
Süre : 12 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı projeye Fizibilite raporu, 7 adet Kabul Merkezi ve 2 adet Geri Gönderme Merkezinin Yapımına yönelik İnşaat İhale Dokümanlarının hazırlanması (FIDIC Kırmızı Kitap) (her bir merkez 17.000 m² kapalı alana sahip olup 750 mukimi barındıracaktır), Yapım İşlerinin Denetimine yönelik İş Tanımları ev Ekipman alımına Yönelik Teknik Şartname dokümanlarının hazırlanmasıdır.

 

Türkiye’de KOSGEB için İş Geliştirme Merkezleri’nin Yenilenmesinin Müşavirliği Projesi

Türkiye’de KOSGEB için İş Geliştirme Merkezleri’nin Yenilenmesinin Müşavirliği Projesi

Faydalanıcı: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2007
Süre: 18 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Hacıbektaş / Nevşehir, Kütahya ve Çorum’da bulunan İş Geliştirme Merkezleri’nin kurulmasıyla birlikte kadın girişimcilerin desteklenmesi ve aynı zamanda hem KOSGEB’in hem de yenilenen merkezlerin iş geliştirme alanında kurumsal kapasitelerinin artırılmasıdır.

Kuzey Kıbrıs Gönyeli İlçesi için Su, Atık Su ve Yağmur Suyu Master Planları Hazırlanması Projesi

Kuzey Kıbrıs Gönyeli İlçesi için Su, Atık Su ve Yağmur Suyu Master Planları Hazırlanması Projesi

Faydalanıcı : Gönyeli Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi : 06/2007
Süre : 8 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Gönyeli Belediyesi’nde su ve atık su sektöründe AB müktesebatının gerekliliklerine uygun planlamanın üstlenilmesi ve altyapı sektöründe uygulanacak bir master plan çerçevesi geliştirilmesidir.

Fener ve Balat Rehabilitasyon Programı

Fener ve Balat Rehabilitasyon Programı

Faydalanıcı: İstanbul Fatih Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2003
Süre: 60 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Programın amacı altyapı projelerinde sadece restorasyon ve yenileme işleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda doku yenilemesiyle bölge sakinlerinin günlük hayatlarında kalıcı iyileştirmelere katkı sağlanmasıdır.