X
GO


Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı

Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı

Faydalanıcı : Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye
Proje Başlangıç Tarihi : 10/2013
Süre : 36 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı çevre ve iklim eylem alanlarında, AB aday ve potansiyel aday ülkeleri arasındaki bölgesel işbirliğini güçlendirmek ve bu ülkelere AB üyeliği yolunda önemli bir koşul olan AB çevre ve iklim politika ve araçlarının aktarım ve uygulanması konusunda gereken yardımı sağlamaktır.

Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı

Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı

Faydalanıcı: T.C. Adalet Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2013
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı cezaevlerinde ruh sağlığı ve madde bağımlılığı hizmetlerini; erken tanı, değerlendirme ve tedaviyi içerecek şekilde Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak geliştirilmesidir.

Bulancak Su ve Atık Su Projesine Yönelik Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Hizmetleri

Bulancak Su ve Atık Su Projesine Yönelik Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Hizmetleri

Faydalanıcı : Bulancak Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi : 06/2013
Süre : 72 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır

Projenin amacı Bulancak Belediyesi ve Proje Uygulama Birimine (PUB), idari, finansal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi ile ve Belediyenin su-kanalizasyon birimini etkin bir şekilde işletmesinde yardımcı olarak Teknik Destek sağlamaktır.

Mısır’a Sağlanan Resmi Kalkınma Yardımının (RKY) Planlanması, Yönetilmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alanında Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın Kapasitesini Geliştirme Projesi

Mısır’a Sağlanan Resmi Kalkınma Yardımının (RKY) Planlanması, Yönetilmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alanında Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın Kapasitesini Geliştirme Projesi

Faydalanıcı: Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi:05/2013
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Mısır’a sağlanan resmi kalkınma yardımının (RKY) planlama, yönetim, izleme ve değerlendirme aşamalarının veriminin ve etkinliğinin arttırılması; ülkenin sosyo-ekonomik düzeyine katkı sağlamak ve ayrıca politika ve program düzeyinde Mısır’a sağlanan resmi kalkınma yardımı (RKY) için tam teşekküllü bir planlama, izleme ve değerlendirme sistemi geliştirmektir.

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi :01/2013
Süre: 23 Ay 
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı, Avrupa Birliği Müktesebatı’nın etkin biçimde uygulanması için ilgili disiplinlerde eğitimli insan kaynaklarının geliştirilmesi suretiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımına yönelik çabalara destek verilmesidir.

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2012 
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı İl AB Daimi Temas Noktaları ve İl Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkinliklerinin ve valilik AB birimlerinin teknik ve idari kapasitelerinin artırılması ile valiliklerin AB’ye üyelik sürecimiz konusunda ilde önder kuruluşlar haline gelmesine katkı sağlanmasıdır.

Siverek Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Projesi

Siverek Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Projesi

Faydalanıcı : Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SUŞKİ)
Proje Başlangıç Tarihi : 01/2012
Süre : 78,5 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Siverek Belediyesi ve Proje Uygulama Birimine (PUB); idari ve teknik kapasitenin geliştirilmesi ile modern, etkin bir su-kanalizasyon biriminin kurulması ve işletilmesinde yardımcı olarak Teknik Destek sağlamaktır.

Ordu Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) Yapımı ile Kumbaşı AAT’nin Güçlendirilmesi İşlerinin Denetimi için Teknik Destek Projesi

Ordu Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) Yapımı ile Kumbaşı AAT’nin Güçlendirilmesi İşlerinin Denetimi için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı : Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ)
Proje Başlangıç Tarihi : 11/2011
Süre : 84,5 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Teknik Desteğin Yararlanıcısı olan Ordu Belediyesi bünyesinde Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatları ile uyumlu ve güçlü bir atık su yönetimi sistemi kurarak Karadeniz’i ham atık su deşarjının olumsuz etkilerine karşı korumaktır.

Türkiye’de Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Türkiye’de Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Proje Başlangıç Tarihi : 09/2011
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı, genç istihdamının teşvik edilmesi ve gençler arasında işsizliğin azaltılmasıyla daha fazla kişinin istihdamda kalmasını sağlamaktır.

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı: T.C. İç İşleri Bakanlığı - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi : 08/2011 
Süre: 27 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesini ve kent konseylerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak ve yerel düzeyde katılımcı karar alma kültürünü geliştirmektir.

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi : 05/2011
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı hayat boyu öğrenmenin uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili bağdaşık kapsamlı stratejilerin geliştirilmesidir.

Türkiye’de Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği

Türkiye’de Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR )
Proje Başlangıç Tarihi : 03/2011
Süre: 21 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı özellikle seçilen 43 Düzey II ilinde kadınların işgücü piyasasına katılımını artırarak daha fazla kadını istihdama çekmek ve istihdamda tutmak için İŞKUR’un politika tasarlama, geliştirme ve uygulama kapasitesini artırmaktır.

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesini Artırmaya Yönelik Teknik Destek Projesi

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesini Artırmaya Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2011
Süre: 30 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı, İŞKUR, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), sosyal ortaklar ve ilgili diğer paydaşların idari kapasitelerini artırarak kamu istihdam hizmet kalitesini ve etkililiğini artırmaktır.

Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi

Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2011
Süre: 21 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı mali planlama doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın idari kapasitesini güçlendirmek, etkinliğini artırmak ve Türk Vergi Sistemi’ni AB direktifleri ile paralel hale getirmektir.

Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) için Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (İKG OP 5.3) Teknik Destek Projesi

Operasyon Faydalanıcıları ve Hibe Faydalanıcıları (İKG OP 5.2) için Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (İKG OP 5.3) Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Proje Başlangıç Tarihi : 11/2010
Süre: 45 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı fonları kullanacak olan nihai ve potansiyel faydalanıcıların kapasitesinin artırılarak İKG-OP’nin uygulanmasını desteklemek ve Türkiye’deki IPA fonlarına hazırlık ve fonların etkin kullanımı ile ilgili bilgi düzeyini ve toplumsal farkındalığı artırmaktır.

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini (UYS) Güçlendirme Projesi

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu (MYK) ve Ulusal Yeterlilik Sistemini (UYS) Güçlendirme Projesi

Faydalanıcı: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Proje Başlangıç Tarihi: 10/2010
Süre: 31 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yaygın ve örgün mesleki ve teknik eğitim ve öğrenim şartlarının sağlanmasını, yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesini, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu hizmet verilmesidir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının Uygulanması için Teknik Destek (İKG OP 5.1) Projesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının Uygulanması için Teknik Destek (İKG OP 5.1) Projesi

Faydalanıcı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Project Start Date: 10/2010
Süre: 36 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı; İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın (İKG OP) koordinasyonunu, kontrolünü ve uygulamasını geliştirmek ve ilerideki programlama, izleme, değerlendirme ve uygulama süreçlerinde Program Otoritesine ve ilgili kurumlara destek vermektir.

Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2010
Süre: 21 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı SGK’nın kapasitesinin ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile sosyal ortaklar arasındaki işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi yoluyla kayıtlı istihdamı teşvik etmektir.

İlköğretim Kurumları için İletişim Strateji ve Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi

İlköğretim Kurumları için İletişim Strateji ve Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 09/2010  
Süre:
7 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı UNICEF ve MEB için “İlköğretim Kurumları İletişim Strateji ve Materyallerinin Geliştirilmesi” konusunda yüksek kaliteli hizmetin sağlanmasıdır.

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma ve Bilişim Sektör Programı

Faydalanıcı: Kıbrıs Türk Toplumu
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2010
Süre: 36 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı ekonomik gelişme için daha uygun bir ortamın oluşturulması ve AB standartlarında geliştirilmiş bir özel sektör yaratılması için özel sektörün büyümesine ve yerel ekonominin çeşitlendirilmesine katkıda bulunmak; özel sektörde mevcut iş hizmetleri kalitesini geliştirmek ve 2010 yılı itibariyle AB müktesabatına uyum için işletmeleri hazırlamak; Kıbrıs Türk toplumu ile toplumun tüm sektörlerinde bilişim teknolojilerini ve yeterlilik çalışmalarını arttırmaktır.

12345