X
GO


Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi için Teknik Destek Projesi

Ceza İnfaz Kurumlarında İnfaz Hizmetlerinin İyileştirilmesi için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Adalet Bakanlığı - Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2014
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı farklı suç geçmişlerine sahip hükümlülerin rehabilitasyonunu, tedavisini ve topluma başarılı bir şekilde yeniden kazandırılmasını sağlayarak tamamen işlevsel bir sistemin geliştirilmesi ve cezaevi personelinin AB standartlarına uygun şekilde hizmet vermesinin sağlanması da dâhil olmak üzere iyi tanımlanmış ve yapılandırılmış bir infaz hizmetinin oluşturulmasıdır.

Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi

Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 11/2014
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı yatırımların yerel düzeyden planlanabilmesi, yerel aktörler arasında eş güdüm sağlanması ve yerel yatırımların planlanması yoluyla kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, yerel aktörlerin etkin biçimde katılımının sağlanması, planlama ve yatırım kararlarına ilişkin süreç için katılımcı bir model geliştirilmesi, yerel aktörlerin yatırım planlama süreçlerine katılımının sağlanması için gerekli yapıların oluşturulması ve bunların işleyişinin Erzurum, Mardin ve Trabzon illerindeki yatırım planlama süreçleri kapsamında sınanması ve yeni bir yerel yatırım planlama modeli önerisi oluşturulmasıdır.

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatı Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatı Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 17.09.2014
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı müktesebata uyum sağlamak için gereken bütün hukuki ve idari tedbirleri açıkça ortaya koyan kapsamlı eylem planlarının Türkiye'nin Baş Müzakerecisine (Avrupa Birliği Bakanı) sunulmasıdır.

İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP)

İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi (İSKEP)

Faydalanıcı: Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
Proje Başlangıç Tarihi: 08/2014  
Süre: 27 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı belirlenen hedef belediyelerde TBB’nin denetim ve rehberliğinde istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyon ve sunulmasına yönelik bir model geliştirmek ve uygulamak suretiyle dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde uyumuna katkıda bulunmaktır.

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı için Teknik Destek Projesi

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı
Proje Başlangıç Tarihi: 02/2014
Süre: 28 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı faydalanıcı kurumlar T.C. Sağlık Bakanlığı (SB), T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Kızılayı arasında etkin bir koordinasyon kurulmasına katkı sağlamak ve gönüllü kan bağışı kapsamında öğrenciler arasında davranış geliştirmek için ilgili tarafların kapasitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Türkiye’de İnsan Doku ve Hücrelerinde Uyum için Teknik Destek Projesi

Türkiye’de İnsan Doku ve Hücrelerinde Uyum için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Sağlık Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2013
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Türkiye’de insan doku ve hücrelerinde uyum için yararlanıcı ve hedef gruplara destek olmak amacıyla, AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamındaki doku ve hücreler ile ilgili uygulamalarının iyileştirilmesi konusunda Türkiye’nin çabalarına destek sağlamaktır.

Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı

Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı

Faydalanıcı : Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Türkiye
Proje Başlangıç Tarihi : 10/2013
Süre : 36 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı çevre ve iklim eylem alanlarında, AB aday ve potansiyel aday ülkeleri arasındaki bölgesel işbirliğini güçlendirmek ve bu ülkelere AB üyeliği yolunda önemli bir koşul olan AB çevre ve iklim politika ve araçlarının aktarım ve uygulanması konusunda gereken yardımı sağlamaktır.

Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı

Yapılandırılmış Ruhsal Değerlendirme ve Müdahale Programı

Faydalanıcı: T.C. Adalet Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 06/2013
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı cezaevlerinde ruh sağlığı ve madde bağımlılığı hizmetlerini; erken tanı, değerlendirme ve tedaviyi içerecek şekilde Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak geliştirilmesidir.

Bulancak Su ve Atık Su Projesine Yönelik Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Hizmetleri

Bulancak Su ve Atık Su Projesine Yönelik Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Hizmetleri

Faydalanıcı : Bulancak Belediyesi
Proje Başlangıç Tarihi : 06/2013
Süre : 72 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır

Projenin amacı Bulancak Belediyesi ve Proje Uygulama Birimine (PUB), idari, finansal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi ile ve Belediyenin su-kanalizasyon birimini etkin bir şekilde işletmesinde yardımcı olarak Teknik Destek sağlamaktır.

Mısır’a Sağlanan Resmi Kalkınma Yardımının (RKY) Planlanması, Yönetilmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alanında Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın Kapasitesini Geliştirme Projesi

Mısır’a Sağlanan Resmi Kalkınma Yardımının (RKY) Planlanması, Yönetilmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alanında Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın Kapasitesini Geliştirme Projesi

Faydalanıcı: Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi:05/2013
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Mısır’a sağlanan resmi kalkınma yardımının (RKY) planlama, yönetim, izleme ve değerlendirme aşamalarının veriminin ve etkinliğinin arttırılması; ülkenin sosyo-ekonomik düzeyine katkı sağlamak ve ayrıca politika ve program düzeyinde Mısır’a sağlanan resmi kalkınma yardımı (RKY) için tam teşekküllü bir planlama, izleme ve değerlendirme sistemi geliştirmektir.

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Jean Monnet Burs Programı’nın Devamı Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi :01/2013
Süre: 23 Ay 
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin genel amacı, Avrupa Birliği Müktesebatı’nın etkin biçimde uygulanması için ilgili disiplinlerde eğitimli insan kaynaklarının geliştirilmesi suretiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımına yönelik çabalara destek verilmesidir.

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi

Faydalanıcı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 12/2012 
Süre: 24 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı İl AB Daimi Temas Noktaları ve İl Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkinliklerinin ve valilik AB birimlerinin teknik ve idari kapasitelerinin artırılması ile valiliklerin AB’ye üyelik sürecimiz konusunda ilde önder kuruluşlar haline gelmesine katkı sağlanmasıdır.

Siverek Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Projesi

Siverek Atık Su Projesi için Teknik Destek ve Yapım İşlerinin Denetimi Projesi

Faydalanıcı : Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SUŞKİ)
Proje Başlangıç Tarihi : 01/2012
Süre : 78,5 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Siverek Belediyesi ve Proje Uygulama Birimine (PUB); idari ve teknik kapasitenin geliştirilmesi ile modern, etkin bir su-kanalizasyon biriminin kurulması ve işletilmesinde yardımcı olarak Teknik Destek sağlamaktır.

Ordu Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) Yapımı ile Kumbaşı AAT’nin Güçlendirilmesi İşlerinin Denetimi için Teknik Destek Projesi

Ordu Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) Yapımı ile Kumbaşı AAT’nin Güçlendirilmesi İşlerinin Denetimi için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı : Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ)
Proje Başlangıç Tarihi : 11/2011
Süre : 84,5 Ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı Teknik Desteğin Yararlanıcısı olan Ordu Belediyesi bünyesinde Türkiye ve Avrupa Birliği mevzuatları ile uyumlu ve güçlü bir atık su yönetimi sistemi kurarak Karadeniz’i ham atık su deşarjının olumsuz etkilerine karşı korumaktır.

Türkiye’de Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Türkiye’de Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Proje Başlangıç Tarihi : 09/2011
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı, genç istihdamının teşvik edilmesi ve gençler arasında işsizliğin azaltılmasıyla daha fazla kişinin istihdamda kalmasını sağlamaktır.

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi

Faydalanıcı: T.C. İç İşleri Bakanlığı - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Proje Başlangıç Tarihi : 08/2011 
Süre: 27 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesini ve kent konseylerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak ve yerel düzeyde katılımcı karar alma kültürünü geliştirmektir.

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi

Faydalanıcı: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
Proje Başlangıç Tarihi : 05/2011
Süre: 24 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı hayat boyu öğrenmenin uygulanması ve geliştirilmesi ile ilgili bağdaşık kapsamlı stratejilerin geliştirilmesidir.

Türkiye’de Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği

Türkiye’de Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR )
Proje Başlangıç Tarihi : 03/2011
Süre: 21 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı özellikle seçilen 43 Düzey II ilinde kadınların işgücü piyasasına katılımını artırarak daha fazla kadını istihdama çekmek ve istihdamda tutmak için İŞKUR’un politika tasarlama, geliştirme ve uygulama kapasitesini artırmaktır.

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesini Artırmaya Yönelik Teknik Destek Projesi

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesini Artırmaya Yönelik Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2011
Süre: 30 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Operasyonun amacı, İŞKUR, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), sosyal ortaklar ve ilgili diğer paydaşların idari kapasitelerini artırarak kamu istihdam hizmet kalitesini ve etkililiğini artırmaktır.

Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi

Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi

Faydalanıcı: T.C. Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı
Proje Başlangıç Tarihi: 01/2011
Süre: 21 ay
Statü: Proje başarıyla tamamlanmıştır.

Projenin amacı mali planlama doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın idari kapasitesini güçlendirmek, etkinliğini artırmak ve Türk Vergi Sistemi’ni AB direktifleri ile paralel hale getirmektir.

12345